In Stock
Stable Distance Driver

Yikun Hou Yi

Yikun Hou Yi
Beadless
$15.99
Speed 10
Glide 6
Turn -1
Fade 2
Similar Discs
Discmania CD

Discmania CD

Speed 10
Glide 5
Turn -1
Fade 2
Discmania CD3

Discmania CD3

Speed 11
Glide 5
Turn -1
Fade 2
Gateway Ninja

Gateway Ninja

Speed 10
Glide 6
Turn -1
Fade 2
Innova Krait

Innova Krait

Speed 11
Glide 5
Turn -1
Fade 2